Fietskr.at is een webshop in fietsaccessoires. Om bijvoorbeeld je pakketje te bezorgen en om je te kunnen informeren zijn gegevens nodig. Ook zijn wij verplicht om gegevens te bewaren bijvoorbeeld de Belastingdienst en andere wetgeving. Privacy is een belangrijk burgerrecht. In ons privacybeleid vind je alle informatie over de grondslag voor gegevensverzameling, je rechten, informatie over cookies, informatie over analytics dus hoe wij jouw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Mocht je nog vragen hebben dan kan je kijken bij de Veelgestelde vragen of contact met ons opnemen.

Perun is een eenmanszaak handelend onder de naam Fietskr.at. Onder deze handelsnaam worden accessoires en onderdelen voor fietsen verhandeld.

Contactgegevens:
 • Fietskr.at
 • p/a Perun
 • Abraham Amptstraat 6a
 • 2515LV Den Haag
 • Telefoon: 0610406116
 • E-mail: info@perun.nl
 • Handelsregister KvK: 27313776

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn in de basis gegevens die naar iemand herleidbaar zijn. Daarnaast zijn er door de wetgever gegevens aangewezen die ook als persoonsgegevens worden aangemerkt. In deze webshop verzamelen we nooit bijzondere persoonsgegevens.

Welke gegevens worden gebruikt?

Voor het verwerken van je bestelling zijn gegevens onmisbaar om je bestelling te kunnen leveren. Dat zijn betaalgegevens, adresgegevens en contactgegevens. Verder op in dit document vind je in detail de gegevens die we van je verzamelen en met welk doel. Wij mogen geen gegevens verzamelen zonder vooraf bepaald doel en dat doen wij dus ook niet. De gegevens worden alleen met anderen gedeeld wanneer dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Ook dat is gespecificeerd verderop in dit document. Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • Voor de verzending van je bestelling gebruiken we: je naam en je adres.
 • Voor het informeren over de voortgang van je bestelling gebruiken we: je e-mailadres.
 • Voor het stellen van vragen over je bestelling: telefoonnummer en/of e-mailadres.
 • Voor het controleren van je betaling: naam, adres en betaalgegevens.

Verwerking anonieme gegevens

 • Voor het laten werken van het winkelmandje: een cookie op je apparaat.
 • Voor het verbeteren van de werking van deze website: Google Analytics.
 • Voor het laten werken van deze website: metagegevens.

Cookies

Bij veel websites wordt gevraagd om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Op fietskr.at krijg je deze melding niet omdat er uitsluitend gebruik wordt gemaakt van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het laten werken van de site. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het inloggen op de site. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen. Je wordt dus bijvoorbeeld niet gevolgd (tracking), je vind geen banners van ons terug op andere sites (remarketing). Hieronder vind je een overzicht van de geplaatste cookies en de functie er van.

Cookie-declaratie

PHPSESSID

Deze cookie is noodzakelijk voor de werking van het winkelmandje. Om de inhoud te kunnen onthouden wanneer je van pagina wisselt, wordt er een uniek nummer aangegeven. Wanneer je deze cookie wist zal je het mandje opnieuw moeten vullen. Voor het genereren van dit nummer worden geen persoonsgegevens gebruikt. Na het verlaten van de site wordt deze cookie automatisch verwijderd. Pas wanneer je afrekent wordt de inhoud van je winkelmandje gekoppeld aan de gegevens die je ons geeft middels een formulier.

Derden

Wanneer je via derden, bijvoorbeeld Facebook, onze site bezoekt dan kunnen daarbij cookies zijn geplaatst. Deze vallen buiten de invloedssfeer van Perun. Lees de privacystatement van de derde partij om je te informeren over het beleid van deze partijen.

In de eerste plaats worden de persoonsgegevens door ons gebruik voor de nakoming van de overeenkomst (het leveren van je bestelling). Voor de levering van de bestelling werken we samen met meerdere partners.

Pay.nl

Voor het afhandelen van een de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Pay. Door gebruik te maken van een partner hoeven er geen betaalgegevens in onze webshop te worden bewaard. Pay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Sendcloud

Via Sendcloud worden pakketten aangemeld bij pakketbezorgers PostNL, UPS of DHL, afhankelijk van je keuze. Deze ontvangers ontvangen je adresgegevens zodat het pakket op het juiste adres wordt afgeleverd. Voor de uitwisseling van deze gegevens zijn wij een verwerkersovereenkomst met Sendcloud overeengekomen. Meer informatie over de gegevenverwerking op de site van Sendcloud.

Om het lekken van gegevens en ongeoorloofde toegang tegen te gaan spannen wij ons tot het uiterste in om uw gegevens optimaal te beveiligen. In dit hoofdstuk vind je meer informatie over deze maatregelen.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Antagonist. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Antagonist heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Antagonist is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Wij hosten onze webwinkel in eigen beheer. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligings­maatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoord­beleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Antagonist. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Antagonist heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk. Stuur ons alstublieft alleen informatie die gerelateerd is aan ons assortiment of uw bestelling. Wij zullen nooit om uw BSN, om TAN-codes, of bijzondere persoonsgegevens vragen. Stuur deze ook niet ongevraagd naar ons op.

Verbinding

De verbinding tussen onze server en jouw apparaat is beveiligd door middel en encryptie. Sectigo heeft onze identiteit gecontroleerd en een certificaat verstrekt (SSL OV). Controleer dit certificaat om je te verzekeren van communicatie met de juiste partij. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw verbinding met het internet. Maak bij voorkeur geen gebruik van onbeveiligde wifi-netwerken. Zie voor meer informatie hierover veiliginternetten.nl

In de Europese GDPR en de Nederlandse AVG staan rechten genoemd die je hebt als bezoeker van deze site en gebruiker van de webwinkel. Op deze pagina leggen we je uit wat deze rechten zijn en hoe je hier gebruik van kan maken. Gegevens worden alleen verstuurd naar bekende adressen en partners waar wij vooraf afspraken mee hebben gemaakt, om het lekken van  gegevens tegen te gaan. Wanneer je gegevens op een andere manier wilt ontvangen, bijvoorbeeld via de post of een andere e-mailadres, dan vragen we je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Gegevens: inzagerecht

Je kan altijd je gegevens inzien. Door in te loggen op je account kan je je adresgegevens inzien en je eventuele bestellingen. Wanneer je geen account hebt of om andere redenen, kan je altijd een verzoek tot inzage doen. Je krijgt dan van ons een uitdraai van alle gegevens die wij hebben en naar jou herleidbaar zijn. Dit verzoek dien je in via e-mail of per post. Via het laatste kanaal is een bijgevoegde legitimatie noodzakelijk om je verzoek in behandeling te kunnen nemen. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. Je ontvangt dan een kopie van de gegevens van jou die bij ons bekend zijn op het e-mailadres dat bij ons bekend is.

Gegevens: rectificatierecht

Mochten gegevens niet kloppen dan kan je die altijd laten aanpassen. Wanneer je een account hebt dan kan je dat grotendeels zelf. Wij kunnen dat ook voor je doen. Doe dat door een e-mail of brief te sturen met de huidige gegevens en hoe de gegevens moeten worden (soll-ist). We verwerken je verzoek binnen 30 dagen na ontvangst. Indien je verzoek ondubbelzinnig is ontvang je een bevestiging van de wijziging op het bij ons bekende e-mailadres.. Bij onduidelijkheden nemen we contact op of wijzen we je verzoek af.

Gegevens: recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je gegevens te beperken. Dat verzoek kan je doen door een e-mail of brief te sturen naar ons. Vermeld daar in je NAW-gegevens, de ingangsdatum, type gegevens en de gewenste beperking. Indien je verzoek ondubbelzinnig is ontvang je een bevestiging van de wijziging op het bij ons bekende e-mailadres.. Bij onduidelijkheden nemen we contact op of wijzen we je verzoek af.

Gegevens: recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht om de gegevens die bij ons bekend zijn mee te nemen naar een andere partij. In deze webshop betekent dat een “verzoek tot inzage” en een “verzoek tot beperking van de verwerking”. Na afronding van je verzoek heb je je gegevens ontvangen en zijn je gegevens verwijderd uit onze webshop. Indien je verzoek ondubbelzinnig is ontvang je een bevestiging van de wijziging op het bij ons bekende e-mailadres.. Bij onduidelijkheden nemen we contact op of wijzen we je verzoek af.

Gegevens: recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons. Nadat je bezwaar is ontvangen wordt de verwerking van je gegevens gestaakt. Afhankelijk van het moment waarop je hierop aanspraak maakt kan dat betekenen dat de verwerking van je bestelling wordt gestaakt. Wanneer je verzoek gegrond is dan zullen we je inzage geven in de naar jou herleidbare gegevens en de verwerking ervan staken tot dit bezwaar wordt opgeheven. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig. Gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst worden niet langer dan 1 jaar bewaard. Door wetgeving zijn wij verplicht gegevens langer te bewaren dan nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze gegevens worden buiten onze webshop bewaard, voor de duur van 7 jaar. Alle gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie en in Nederland.